آلت و مجرای خروجی ادرار

در این بخش نگاهی به بیماری های مرتبط با آلت و مجرای خروجی ادرار شده است.

و به معرفی، بررسی دلایل ایجاد بیماری، پیشگیری، علائم و نحوه درمان آنها پرداخته شده است.

This is the heading
بیماریهای مادرزادی کلیه
This is the heading
نارسایی کلیه
This is the heading
سنگ کلیه
This is the heading
تنگی محل اتصال لگنچه به حالب
This is the heading
کیست کلیه
This is the heading
بیماری‌های مادرزادی
This is the heading
عفونت های کلیه
This is the heading
اختلالات عملکردی کلیه
This is the heading